Utbildningar och kurser

IMGP0408

Jag är en van föreläsare och har regelbundet hållit i personalutbildningar och kurser i olika psykiatriska ämnen som till exempel självskadeproblematik, ångestproblematik, psykiatrisk diagnostik.

I möjligaste mån involverar och aktiverar jag lyssnarna för ökad behållning.

Det går utmärkt att skräddarsy en kurs eller utbildning efter behov och målgrupp för utvalda personalgrupper som vill öka sin kompetens inom området psykisk ohälsa.