Tjänster

IMGP4791

I ett psykoterapeutiskt samtal får du kontakt med dig själv, hur du hanterar livet och livets motgångar. Jag hjälper dig att bemöta ångest eller andra svåra känslor, som du annars kanske undviker eller trycker bort. Det kan vara viktigt att se över hur du relaterar till andra: om du vågar sätta gränser, hur du går in i konflikter, om du kan be andra om hjälp när du behöver, och om du vågar vara nära andra.

Jag jobbar på ett sätt där man går i kontakt med jobbiga känslor i terapirummet, istället för att bara prata om dem. Det kan upplevas som ganska rakt på men är ofta effektivt. 

Ibland anser jag att man också behöver medicinering, till exempel om man är väldigt nedstämd. Då kan jag vara behjälplig med recept.

Ett psykoterapisamtal kostar 1000 SEK. Jag tar ut en administrativ avgift för telefonsamtal, intyg och recept. Mottagningen drivs helt privat och kostnader för behandling ingår inte i Regionens högkostnadsskydd. 

Återbud senare än tre veckodagar innan debiteras.