Tjänster

IMGP4791

I ett psykoterapeutiskt samtal får du kontakt med dig själv, hur du hanterar livet och livets motgångar. Jag hjälper dig att bemöta ångest eller andra svåra känslor, som du annars kanske undviker eller trycker bort. Det kan vara viktigt att se över hur du relaterar till andra: om du vågar sätta gränser, hur du går in i konflikter, om du kan be andra om hjälp när du behöver, och om du vågar vara nära andra.

Jag jobbar på ett sätt där man kommer i kontakt med jobbiga känslor i terapirummet, istället för att bara prata om dem. Det kan upplevas som ganska rakt på men är ofta effektivt. 

Om jag anser att du är hjälpt av medicinering, till exempel om du har för mycket ångest eller är för nedstämd för att kunna jobba med dem känslorna, kommer jag att säga det. Då kan jag vara behjälplig med recept.

Ett psykoterapisamtal på 50 minuter kostar 1100 Kr. Jag tar ut en administrativ avgift för telefonsamtal, intyg och recept. Mottagningen drivs helt privat och kostnader för behandling ingår inte i Regionens högkostnadsskydd. 

Återbud senare än veckan innan debiteras.