Tjänster

IMGP4791

Mottagningen drivs via mitt företag Attermeyer Psykiatri AB i helt privat regi. Detta innebär att patienten betalar hela behandlingen själv och kostnaden ingår inte i Landstingets högkostnadsskydd.

Som läkare börjar jag med en kartläggning av aktuella besvär, bakgrund, tidigare behandling och sociala situation. Ibland behövs en komplettering med olika skattningsskalor. I behandlingen ingår information, samtal, medicinering, där det är nödvändigt, och ibland sjukskrivning.

Som psykoterapeut erbjuder jag både korttidsbehandlingar och längre terapier. I terapin kommer man att få syn på sig själv och sina nära relationer, hur man hanterar livet och livets motgångar. Ofta betyder det att man måste möta svåra känslor, som man inte gärna vill kännas vid och som är en förutsättning för att genomföra förändringar.

Ett läkarbesök kostar 1300 SEK, ett psykoterapisamtal på 50 minuter kostar 1000 SEK. Jag tar ut en administrativ avgift för telefonsamtal, intyg och recept, om dem inte är direkt kopplade till ett läkarbesök.

Återbud senare än tre veckodagar innan debiteras.